Cazane gazeificare Mak Confort

AUTOMATIZAREA CAZANULUI


Cazanul MAK Confort este un cazan cu gazeificare prevazut cu automatizare digitala cu microprocesor pentru comanda ventilatorului si a pompei de circulatie. Afisarea temperaturilor se face cu precizie de zecime de grad pe un display luminat, iar reglarea parametrilor dintr-un meniu de comenzi ; are functii suplimentare de alarma, blocare la supraincalzire,racordare termostat de camera.
ATENTIE:
NU SE VA SCOATE COMBUSTIBILUL DIN CAZAN! - PERICOL DE ARSURI !

NU SE VA ARUNCA APA IN CAZAN !
NU SE INTRODUCE APA RECE
IN CAZANUL INCALZIT !

NU STATIONATI IN DREPTUL EVACUARII SUPAPELOR DE SIGURANTA !

IN CAZ DE SUPRAINCALZIRE ESTE POSIBILA DETERIOARAREA RACORDURILOR SI GARNITURILOR INSTALATIEI DE INCALZIRE, CEEA CE CONDUCE LA PIERDERI DE APA SI LA POSIBILA DETERIOARARE A CAZANULUI !

VERIFICATI ETANSEITATEA
INSTALATIEI DE INCALZIRE !

ESTE INTERZISA
FUNCTIONAREA FARA APA A CAZANULUI !

PREVENIREA SUPRAINCALZIRII

FOARTE IMPORTANT:

Cazanele pe lemne aflate in functionare sunt supuse unui potential risc de supraincalzire; supraincalzirea consta in depasirea temperaturii de lucru a cazanului si se produce de regula in cazul unei lipse de necesar termic din partea consumatorilor prezenti in instalatie.
In majoritatea covarsitoare a cazurilor supraincalzirea se datoreaza opririi accidentale a pompei de circulatie cel mai des din cauza unei pene de curent electric:spre exemplu in cazul in care este oprita circulatia apei prin cazan iar puterea reziduala ce continua sa fie dezvoltata prin arderea combustibilului nu poate fi preluata de consumatori.
Pentru combaterea acestui fenomen se recomanda:
- folosirea serpentinei de securitate integrate in cazan racordata la o retea permanenta de apa (daca exista) prin intermediul unei vane termice de securitate,montata conform instructiunilor din cartea tehnica a cazanului
- racordarea cazanlui la un vas deschis de expansiune-in acesta situatie presiunea redusa din instalatie si cazan are ca efect limitarea fizica a cresterii temperaturii pana la valori sub 110 grade.
- prevederea instalatiei cu o sursa de tesiune alternativa pentru functionarea pompei de circulatie, care sa intre in functiune ATENTIE automat in cazul unei pene de curent si incalzirea cazanului peste 90 В° C. Fiabilitatea functionarii si eficacitatea acesteia trebuie OBLIGATORIU probate la punerea in functiune a cazanului.
Se mai poate folosi o pompa de mica putere 15-20 W in curent continuu montata in paralel cu pompa principala de circulatie, care sa asigure o minima circulatie intre cazan si radiatoare si care sa fie actionata automat la intreruperea tensiunii electrice si incalzirea cazanului la valori de peste 90 grade.

IN CAZ DE SUPRAINCALZIRE PROCEDATI IN FELUL URMATOR:

se verifica permanent presiunea din instalatie de pe manometrul instalatiei si temperatura cazanului de pe termometrul instalat in tabloul de comanda .Se monitorizeaza orice eventuala pierdere de apa.
se opreste functionarea ventilatorului; la temperaturi de peste 95 grade ventilatorul este oprit automat de interventia termostatului de siguranta al cazanului,
se verifica ca pompa de circulatie sa fie aerisita - prin deschiderea busonului frontal
se cupleaza alti consumatori termici-daca exista
se deschide clapeta de gaze arse,usile cazanului se mentin inchise
se asteapta racirea cazanului
dupa racire se rearmeaza-dupa caz- termostatul de siguranta

Clip video